Hide Main content block

hochiminh

Tin nổi bật

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Hội nghị thống nhất khung tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2017

Ngày 03/02/2017 Hội đồng khoa học Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị xây dựng khung đề cương tài liệu bồi dưỡng cán bộ công chức năm...

Hội nghị triển khai công tác an ninh - trật tự năm 2017

Hội nghị triển khai công tác an ninh - trật tự năm 2017

Sáng ngày 10/02/2017, Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị triên khai công tác an ninh - trật tự năm 2017.   Ảnh Đ/c: Bùi Văn Bích – Phó...

87 năm – Một chặng đường vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

87 năm – Một chặng đường vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động, của dân tộc Việt...

Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp đổi mới đất…

Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp đổi mới đất nước (Giai đoạn 1986 đến nay)

Trải qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công...

Trường chính trị tỉnh hòa bình 64 năm một chặng đường

Trường chính trị tỉnh hòa bình 64 năm một chặng đường

Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình hiện nay, tiền thân là Trường Đảng, Trường Hành chính, Trường Hợp tác hóa Nông nghiệp, được thành lập ngày 10/8/1952 tại xã Tú...

banner nho copy1

Đào tạo - Bồi dưỡng

Nghiên cứu khoa học

tra cuu van ban copy

Tổ chức - hành chính - quản trị

Tin tức mới

Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hòa Bình Khóa học 2016 - 2018


Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI


Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hòa Bình Khóa học 2016 - 2018


Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI


Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hòa Bình Khóa học 2016 - 2018


Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI


Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hòa Bình Khóa học 2016 - 2018


Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI


Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hòa Bình Khóa học 2016 - 2018


Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI


Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hòa Bình Khóa học 2016 - 2018


Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI


Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hòa Bình Khóa học 2016 - 2018


Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI


Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hòa Bình Khóa học 2016 - 2018


Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIBản đồ hành chính Tỉnh

 ban-do-hanh-chinh-tinh-HoaBinh-500

Hình ảnh hoạt động

1 hinh anh hoat  2

DUONG DAY NONG

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction